Društvo 

Centar za borbu protiv korupcije i u Kraljevu

Srbija će za pola godine dobiti nove regionalne centre za borbu protiv korupcije. Oni će, kako je saopšteno, početi da rade 1. marta 2018. godine, kada počinje i primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Centri će biti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu i činiće ih specijalna odeljenja za borbu protiv korupcije. To je ranije potvrdio državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

Posebno tužilaštvo za borbu protiv korupcije u Beogradu brojaće 20-25 zamenika javnih tužilaca, u Novom Sadu 15-20, u Nišu i Kraljevu po 10-15. Planirano je da posebno sudsko odeljenje u Beogradu bude sastavljeno od tri tročlana sudska veća, a u preostala tri centra od dva.

Kada ti centri profunkcionišu, Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) goniće optužene za visoku korupciju od preko 200 miliona dinara, organizovani kriminal i terorizam, dok će u regionalnim centrima biti procesuirani okrivljeni za zloupotrebu službenog položaja, prevare ili zloupotrebe poverenja u privredi, pranje novca, nesavestan rad u službi i slične inkriminacije, kada se licima stavlja na teret zloupotreba manja od 200 miliona dinara.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić objasnio je da će Srbija imati potpunu specijalizaciju sudija i tužilaca, kao i da je mali broj evropskih zemalja koje imaju tako specijalizovane državne organe. Zakon predviđa unapređenu saradnju više od 20 institucija koje raspolažu podacima bitnim za svaki konkretan slučaj. Biće ustanovljeni oficiri za vezu, zaduženi za brzu komunikaciju između policije, Tužilaštva i ostalih, kao i udarne grupe.

Tužilac će formirati udarne grupe sastavljene od ljudi koji su bitni za određenu istragu. “Recimo, od predstavnika Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca, Carine, Granične policije itd.”, naveo je Ilić. On je predočio da od prve polovine oktobra počinju obuke iz poznavanja novog Krivičnog zakonika, veštine sprovođenja finansijske istrage, privrednog prava i opštih veština upravljanja predmetom i vođenja postupka.

U timu će biti i finansijski forenzičari, koji imaju objedinjena znanja o računovodstvu, bankarstvu, brokerskim i berzanskim poslovima… U praksi će slika izgledati ovako: kada dobije ozbiljnu poresku prijavu sa stotinama stranica materijala, zamenik višeg tužioca poziva svog oficira za vezu iz Poreske uprave, s kojim „pročešlja” materijal tako da mogu da sastave valjan zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, koje oficir nosi u Poresku upravu i zajedno s njima proverava podatke. Tako tužilac neće primiti loš odgovor za pola godine, koliko je zahtev stajao u nečijoj fioci, već će dobiti valjane podatke za kratko vreme.

Izvor: dnevnik.rs

Share

Povezani postovi