Društvo 

Izgradnja vojničke kapele na Čemernu

Na planini Čemerno, gde je 2015. godine vođena jedna od najtežih borbi kako bi se odbranila odstupnica srpskoj vojsci i narodu koji se povlačio ka Albaniji, naredne godine biće podignuta vojnička spomen kapela. Kapela, čiji kamen temeljac je već postavljen i osveštan, biće podignuta u godini kada se obeležava jedan vek od završetka Prvog svetskog rata.

“Upućen je zahtev Ministarstvu kulture i informisanja u kojem smo tražili da se odobri lokacija za izgradnju vojničke spomen kapele na planini Čemerno, posvećene poginulim borcima u oslobodilačkim ratovima od 1915. zaključno sa NATO bombardovanjem. Dobili smo odgovor da će nam biti odobrena lokacija i grad Kraljevo će dobiti četiri hektara zemlje u svoj posed,” ističe glavni koordinator Odbora za obeležavanje stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata Radoje Tomašević.

Za izgradnju vojničke kapele potrebno je nešto manje od dva miliona dinara, a za formiranje memorijalnog centra sa pristupnim saobraćajnicama tri do pet miliona dinara. Odbor grada Kraljeva za obeležavanje stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata poziva donatore da se uključe u ovaj značajan projekat narodnog, crkvenog i državnog karaktera.

Donacije je potrebno uplatiti na jedinstven žiro račun grada Kraljeva: Grad Kraljevo, matični broj: 07193807, PIB: 102675366, TR: 840-744241843-35, model 97, poziv na broj 45050.

Prema dosadašnjim saznanjima, u periodu od 6. do 13. novembra 1915. godine u borbama po bespućima planine Goč, Stolova, Jelice i Čemerna poginulo je oko hiljadu vojnika Vojske Kraljevine Srbije. Njihova imena prvi put su pročitana pre nekoliko godina u parastosima na brdu Vranovac na Čemernu.

Odbor grada Kraljeva za obeležavanje stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata pripremio je i četiri knjige, dve su u recenziji a dve će biti izdate i odštampane. U pripremi je i web sajt na kome će biti objavljene aktivnosti odbora i program obeležavanja jednog veka od završetka Prvog svetskog rata.

Share

Povezani postovi