Politika 

Ko ima štetu a ko korist od javnog prevoza u Kraljevu

Odluke i ugovori o obavljanju javnog prevoza u gradu Kraljevu nisu sklopljeni u skladu sa važećim zakonskim propisima, ističu predstavnici Udruženja starosedelaca Kraljeva i okoline. Oni naglašavaju da je to konstatovao i detaljno obrazložio državni revizor u izveštaju za 2016. godinu.

“Ono što je posebno zanimljivo je da je javni poziv za obavljanje javnog prevoza, u vrednosti preko sto miliona dinara, raspisan u četvrtak 29. oktobra 2015. godine na internet stranici grada, a rok za dostavljanje ponuda bio je do ponedeljka u osam časova. Rok je, kao što sam državni revizor konstatuje, neprimeren za tako veliki iznos. Na taj poziv javile su se samo tri firme, u ponedeljak od 7h i 50 min. do 7h i 59 minuta,” ističe Ivan Matović, predsednik Udruženja starosedelaca Kraljeva i okoline.

Matović tvrdi da je ugovor koji je grad sklopio sa konzorcijumom, na čijem je čelu preduzeće Vulović transport iz Kragujevca, štetan ne samo po gradsku kasu, već i po bivše radnike preduzeća Autotransport koje je početkom 2016. godine otišlo u stečaj a čije autobuse i imovinu Vulović transport nastavlja da koristi.

“Vulović transport nas vozi od 10. jula 2015. godine i do sada je iz gradske kase na ime prevoza dato preko tri miliona evra. 150 miliona dinara grad Kraljevo plaća Vulović transportu godišnje, plus novac za povlašćene kategorije, penzionere i đake,” ističe Matović i dodaje da je nakon odlaska Autotransporta u stečaj, Vulović transport preuzeo njegove međumesne i međunarodne linije bez tendera i dobio još niz pogodnosti.

“Vulović transport, kancelarije na autobuskoj stanici, parking, čekaonice, benzinsku pumpu, biletarnicu, stanične usluge i hale u Adranima, koristi ili besplatno ili po veoma niskim cenama. Sa autobusa Autotransporta se skidaju delovi i akumulatori i stavljaju na autobuse Vulović transporta,” pojašnjava Matović.

On naglašava da u policiji i sudu postoje krivične prijave koje su podneli bivši radnici Autotransporta i preduzeće Maksi bus koje je nameravalo da zakupi autobusku stanicu u Kraljevu.

Matović smatra da su štetnim odlukama posebno oštećeni bivši radnici Autotransporta kojima je isplaćeno samo pet minimalnih zarada u prvom isplatnom redu, a za koje bi bilo više novca da je Vulović transport plaćao Autotransportu peronizaciju, parking, iznajmljivanje autobusa i korišćenje hala po tržišnim cenama.

Činjenica je da je grad Kraljevo, u vreme kada je Autotransport bio pred stečajem, morao hitno da obezbedi kontinuitet javnog prevoza u gradu i da su pomenute odluke i ugovori doneti u vreme prethodnog a ne sadašnjeg gradonačelnika, ali Matović smatra da i sadašnji gradonačelnik snosi odgovornost.

“Vulović transport i dan danas vozi a gradonačelnik potpisuje anekse i ugovore i izbegava da zaključi ugovor o javno-privatnom partnerstvu. I gradonačelnik Terzić je odgovoran što nije prekinuo pljačkaški prevoz u ovom gradu. Ovaj grad svakog meseca, zbog toga izgubi dva do tri nova autobusa,” zaključuje Matović.

Share

Povezani postovi