Društvo 

Pravdu traže u Strazburu

“Država je odgovorna celom svojom imovinom za neisplaćene zarade i dohotke radnicima državnih preduzeća u stečaju, a ne samo imovinom tih preduzeća,” ističe advokat iz Beograda Dragan Dolamić.
On je bivšim radnicima Fabrike vagona Kraljevo, Autotransporta, Gibnjare, Papirprometa i Plastmetala pojasnio da, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zarada predstavlja ličnu imovinu svakog pojedinca i da svako ima pravo na pravičnu naknadu za rad i pravnu zaštitu u slučaju prestanka radnog odnosa.

Prava radnika, kako naglašava, štiti i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, čija odluka je izvršna u pravnom sistemu Srbije, a koji je pre devet godina doneo dve presude koje su osnova za naplatu potraživanja radnika pomenutih preduzeća u Kraljevu. U pitanju su presude “preduzeće Burdo protiv države Rusije” i “Kačapor iz Novog Pazara protiv Srbije”, gde su radnici bili u gotovo istoj situaciji kao i radnici u Kraljevu, a presuda je doneta u njihovu korist.
“Sud u Strazburu doneo je odluku da je država odgovorna za svaki dinar koji radnicima nije isplaćen, u smislu naknade kako materijalne, tako i nematerijalne štete u vidu nanošenja duševnih bolova i patnji,” ističe Dolamić.
Na ovom sastanku u Kraljevu, koji je organizovalo udruženje građana “Inicijativa za prava radnika”, okupljeni radnici složili su se da se nadležnim državnim institucijama uputi pismeno upozorenje pred utuženje. Do narednog sastanka oni treba da razmisle da li će za pokretanje sudskog postupka protiv države da angažuju pomenutog advokata, čija tarifa je 10% do 15% od naplaćenih potraživanja, ili nekog drugog. Takođe treba da pripreme dokumentaciju potrebnu za utuženje.

Novac za neisplaćene zarade od države trenutno potražuje oko 1300 bivših radnika nekadašnjih državnih preduzeća u Kraljevu, koja su sada u stečaju, a neka od njih su iznajmljena ili prodata.

 

 

Share

Povezani postovi