Kultura Najčitanije 

Dva veka Stare kragujevačke crkve

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević otvorio je izložbu „Iz riznice Stare kragujevačke crkve“ u Staroj skupštini grada Kragujevca i istakao da belezi poput ove crkve i događaji koji su prethodili njenoj gradnji čvrsto svedoče o našoj istoriji i predstavljaju jasne putokaze u suočavanju sa budućim izazovima.
Ministar je boravio u Kragujevcu povodom svečanosti obeležavanja 200 godina postojanja Stare kragujevačke crkve, koja je u doba Kneževine Srbije bila mesto okupljanja narodnih predstavnika i donošenja važnih državotvornih akata.


„Kada je Sabor srpskih prvaka u Vraćevšnici odlučio 1818. godine da Kragujevac postane prva prestonica Srbije, okrenuta je velika stranica istorije ovoga naroda. Iste godine, sagrađena je i crkva koja je zasijala u meri koju su dozvoljavale date okolnosti. Ali to je svakako bio veliki događaj“,
rekao je ministar.

Vukosavljević je napomenuo da je u materijalnom svetu, u svetu naših čula i opažaja, podignuta crkva, ali da se u jednom drugom svetu koji takođe čini stub na kojem počiva svako ljudsko biće i svaka ljudska duša, desilo nešto drugo.

„Kraguj, koji je simbol ovog grada, ta slobodna ptica poletela je iz gnezda u kome je bila dugo uspavana. Poletela je velikim prostorima na kojima živi srpski narod i svima saopštila da se srpska država, srpska crkva, srpska modernost i duhovnost, ponovo rađaju i ponovo stupaju na veliku istorijsku scenu “, rekao je Vukosavljević.

Ministar je podsetio da su se dve dinastije, iako rivali u materijalnom svetu, pravilno i mudro spojile u polju duhovnosti i polju simbola i da to treba da bude nauk za ovu generaciju koja danas živi i one koje dolaze posle nas.
„Iznad buke i svih raskola, podela, pogrešnih ideologija, istorijskih zabluda i stranputica, neophodno je da preko dugih vekova pružamo ruke jedni drugima, da se nalazimo sa najboljima, da slušamo njihove pouke i učenja. A ono što život čini životom i neke sitne mane, ponekad i krupne nedoslednosti, moraju biti u senci onog višeg poretka i harmonije koja nas u transistorijskom smislu spaja“, poručio je on.
Prema njegovim rečima nauka nas iznenađuje i zaprepašćuje svojim iskoracima, zbunjuje dostugnućima i vodi nas u nepoznato.
„Ako postoji samo napredak tehnike, izuma i nauke, a ne postoji napredak etike, morala, svrhe, onda je napredak zabluda. Ovakvi belezi srpske istorije kao što je ova crkva i kao što su događaji koji su prethodili njenoj gradnji i okolnosti koje su je kasnije pratile, čvrsto svedoče o tome da iznad ovog toka istorije koji danas vidimo teče divlja reka ponornica srpske istorije sa jasnim putokazom i sa jasnim izazovima“, zaključio je Vukosavljević.

Izvor: kultura.gov.rs

Share

Povezani postovi