Kulturno nasleđe 

Duhovno nasleđe

Na listi zaštićenih kulturnih dobara u Kraljevu nalazi se i nekoliko manastira i crkava, manastir Studenica i manastir Žiča, crkva Svete Trojice u Kraljevu, Gornja i Donja isposnica Svetog Save u Savovu i nekoliko manjih seoskih crkava, crkva brvnara u selu Cvetke sa grobom Jovana Kursule u porti, crkva brvnara u Vrbi, stara crkva u selu Vrh, crkva Svete Bogorodice u Dolcu, crkva Svetog Nikole u Paležu, crkva Nikoljača u Rudnom, crkva Bogojavljenja u Vrdilima, grobljanske crkve Svetog Aleksija u Milićima, Svete Katarine u Tadenju, Svetog Nikole u Tepečima i crkva Svetog Nikole u Ušću.

Pored pomenutih manastira u najstarije duhovne spomenike u Kraljevu ubrajaju se Gornja i Donja Savina isposnica u Savovu za koje se veruje da ih je sagradio Sveti Sava, početkom trinaestog veka, sa željom da život u skitovima, koji je iskusio na Svetoj Gori, prenese u okolinu Studenice.

Iz četrnaestog veka je crkva Svetog Nikole u Ušću koja je, po predanju, podignuta u čast susreta i pomirenja Stefana i Vukana nad moštima Svetog Simeona, prilikom njihovog prenosa iz Hilandara u Studenicu. Iz istog veka je i crkva Svete Bogorodice u Dolcu, koja je arhitektonski drugačija od ostalih, jer podseća na dvospratne kapele sa kriptama kakve postoje na Jadranskom primorju, kao i crkva Svetog Nikole u Paležu čija kompozicija Uspenja Bogorodice i nekoliko monumentalnih figura su prenete u Narodni muzej u Beogradu.

Crkva Svetog Nikole u Ušću

Iz vremena turske vladavine ovim prostorom potiču crkve brvnare koje su građene tako da su usled opasnosti mogle da budu prenete iz jednog mesta na drugo, poput crkve u Cvetkama i crkve u Vrbi, kao i crkve od kamena koje su delimično ukopane u zemlju i čiji podovi su građeni od nadgrobnih spomenika, kakva je stara crkva u selu Vrh i grobljanske crkve Svetog Aleksija u Milićima i Svete Katarine u Tadenju, a iz turskog perioda potiču i ostaci crkve Svetog Nikole u Tepečima i crkva Nikoljača u Rudnom.

Crkva Nikoljača u Rudnom

O Kraljevu, kao urbanistički veoma mladom gradu, koji je počeo da se razvija u vreme Obrenovića, govori Crkva Svete Trojice koja je izgrađena 1824. godine, po nalogu kneza Miloša Obrenovića, na mestu nekadašnje crkve brvnare i predstavlja prvi objekat koji je izgrađen od tvrdog materijala u Karanovcu. Gradili su je majstori iz Makedonije Janja Mihajlović i Nikola Đorđević, a gradnja zvonika je počela naknadno 1839. godine i trajala je do 1844.

Najmlađa sakralna građevina koja je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro je Crkva Bogojavljenja u Vrdilima. Podigli su je meštani ovog sela 1922. godine, u spomen ratnicima izginulim u Prvom svetskom ratu. Ona ima zanimljivo arhitektonsko rešenje, delo ruskog arhitekte Mihaila Glušena, koji se potrudio da je prilagodi srpskoj crkvenoj tradiciji, uzimajući iz ruske tradicije izgled limene kupole, iznad koje se uzdiže krst na kugli.

 

 

Share

Povezani postovi