Društvo 

“Ponosne kartice” i u Kraljevu

Grad Kraljevo poziva porodice sa troje i više dece, sa teritorije grada Kraljeva, da podnesu zahtev za izdavanje PONOSNE KARTICE 2019 „Cena minus za 3+“ odnosno popune Izjavu kojom daju pristanak na obradu podataka o ličnosti u svrhu izdavanja kartice.

Pravo na karticu imaju porodice kod kojih su:

– majke sa troje i više dece, od kojih je najmanje jedno dete maloletno
– da su roditelji staratelji ili usvojioci deteta koje je u porodici treće ili naredno
– samohrani očevi koji se staraju o deci
– očevi koji su preuzeli brigu o deci
– potrebno je da roditelji (usvojioci, staratelji) imaju zajedničko prebivalište sa maloletnom decom ili maloletnim detetom ukoliko su ostala deca punoletna, a raseljena lica da imaju zajedničko boravište sa maloletnom decom ili maloletnim detetom ukoliko su ostala deca punoletna.

Obrazac Izjave mogu da preuzmu i popunjenu i potpisanu predaju na šalteru Kancelarije za brze odgovore u Gradskoj upravi grada Kraljeva (Trg Jovana Sarića broj 1 – između prvog i srednjeg ulaza u Gradsku upravu), od 30. januara do 15. februara 2019. godine.

Od 1. februara to mogu da učine radnim danima od 09.00 do 17.00 časova. Obrazac Izjave mogu naći i na zvaničnom sajtu Grada Kraljeva www.kraljevo.rs, u delu Oglasna tabla.

Korisnik kartice, potpisivanjem Izjave, može dati saglasnost za sebe i maloletnu decu, a punoletna deca potpisuju posebnu Izjavu kojom daju pristanak na obradu podataka o ličnosti u svrhu izdavanja PONOSNE KARTICE 2019 „Cena minus za 3+“.

Prilikom potpisivanja Izjave potrebno je pokazati na uvid važeću ličnu kartu ili važeću boravišnu dozvolu.

O datumu podele PONOSNE KARTICE 2019 „Cena minus za 3+“ budući korisnici će blagovremeno biti obavešteni preko sredstava javnog informisanja i na zvaničnom sajtu Grada Kraljeva www.kraljevo.rs.

Porodice koje do 15. februara nisu popunile Izjavu, kao i one porodice koje tokom godine dobiju treće i svako naredno dete, to mogu da učine i nakon 15. februara, na šalteru Kancelarije za brze odgovore u Gradskoj upravi grada Kraljeva (Trg Jovana Sarića broj 1 – između prvog i srednjeg ulaza u Gradsku upravu), radnim danima od 10.00 do 13.00 časova.

Informacije se mogu dobiti u Kancelariji za brze odgovore Gradske uprave grada Kraljeva, na telefon broj 306 220, i u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, na telefon broj 312 471.

Spisak pravnih subjekata kod kojih porodice sa troje i više dece mogu ostvariti popust u Kraljevu odnosno Srbiji korisnici kartice mogu naći na zvaničnom sajtu Udruženja Pokret za decu „Tri plus“ http://triplus.org.rs/kraljevo/.

 

Share

Povezani postovi