Društvo 

Lokalne mreže za podršku mladima u hraniteljskim porodicama

U Kragujevcu je danas predstavljen novi projekat namenjen unapređenju socijalne inkluzije i zapošljivosti mladih u hraniteljskim porodicama u Šumadijskom, Rasinskom, Raškom i Moravičkom okrugu. Projekat “Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama“ sprovodi Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, u partnerstvu sa Razvojnim biznis centrom Kragujevac i Udruženjem Uradimo zajedno.

U okviru ovog dvogodišnjeg projekta koji finansira Evropska unija i kofinansira Vlada Republike Srbije, vrednosti od preko 143 hiljade evra, radiće se na razvijanju lokalnih mreža za podršku mladima iz hraniteljskih porodica.

Direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje Slaviša Sorak najavio je da će lokalne mreže biti formirane u Kragujevcu i Kruševcu tokom ove godine, a u Čačku i Kraljevu tokom 2020. godine.

„Lokalne mreže za podršku mladima iz hraniteljskih porodica predstavljaju mrežu organizacija, institucija i kompanija koje su se sporazumele da će sarađivati na aktivnom uključivanju mladih u društvo, podizanju njihove zapošljivosti i zaposlednosti“, rekao je Sorak.

U cilju povezivanja svih relevantnih aktera u lokalne mreže podrške, neophodno je unaprediti svest o potrebama mladih i nužnosti međusektorskog pristupa, istakla je programska koordinatorka Sandra Jovanović Belotić.

„Mladi iz hraniteljskih porodica izlaze iz sistema socijalne zaštite nedovoljno pripremljeni za samostalan život. Oni se otežano integrišu u društvo i na tržište rada, u visokom su riziku od siromaštva i socijalnog isključivanja. Uspešno osamostaljivanje mladih ne može biti odgovornost samo sistema socijalne zaštite i hranitelja, već umnogome zavisi i od podrške drugih sistema“, rekla je Jovanović-Belotić.

“Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je da intenziviramo saradnju sa poslodavcima, da ih uključimo u lokalne mreže podrške, gde će imati sve potrebne smernice kako da podrže mlade i stupe u kontakt sa onima kojima je potrebna obuka ili zaposlenje“, rekla je Stojadinović. Ona je dodala i da su obuke na radnom mestu među najdelotvornijim vidovima podrške kada je reč o unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti, jer jačanje kompetencija i znanja trajno osnažuje mladu osobu i omogućava joj da se osloni na svoje unutrašnje snage.

Tokom projekta, 175 mladih dobiće individualno orijentisanu podršku u okviru lokalnih mreža podrške, koja će uključivati izradu planova aktivacije, karijerno savetovanje i vođenje, a njih 60 imaće priliku da se prekvalifikuje ili stekne radno iskustvo. 30 stručnjaka iz sistema socijalne zaštite i 175 hranitelja će kroz planirane obuke unaprediti svoje kompetencije u cilju aktivnog uključivanja mladih u društvo.

Na kraju konferencije, upućen je poziv svim akterima iz relevantnih sektora, od socijalne zaštite, preko obrazovanja, zdravstva, službi za zapošljavanje, do poslodavaca, da učestvuju u razvijanju lokalnih mreža podrške u Kragujevcu, Kruševcu, Čačku i Kraljevu.

Konferencija je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Share

Povezani postovi