Društvo 

Gradovi i opštine modernizuju lokalnu upravu

Kraljevo i Kragujevac su među 96 lokalnih samouprava koje su potpisale Memorandum o razumevanju u oblasti dobrog upravljanja sa programom Swiss PRO, koji podržava Vlada Švajcarske. U ime grada Kraljeva memorandum je potpisao gradonačelnik dr Predrag Terzić a u ime Kragujevca zamenik gradonačelnika Ivica Momčilović. Sa svečanosti u Beogradu je poručeno da se na ovaj način postavljaju osnove za unapređenje rada i primenu principa dobrog upravljanja lokalnih administracija, kako bi se poboljšao kvalitet usluga koje pružaju građanima.

“Podrška Vlade Švajcarske, kroz prethodne programe, kao i kroz aktuelni program Swiss PRO, u skladu je sa orijentacijom i nastojanjima Vlade Srbije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, da javnu upravu učini modernim servisom za građane i privredu. Neprekidnim radom na uređenju internih procesa, ovaj servis se stalno unapređuje u smislu povećanja odgovornosti i transparentnosti, unapređenja učešća građana, kao i povećanja efikasnosti i delotvornosti u svom delovanju“, rekao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Branko Ružić.

“Mi smo svesni da je dobro upravljanje danas veliki izazov, ali istovremeno ono je veoma korisno za lokalnu zajednicu i njenu ekonomiju. Dobro upravljanje je preduslov za razvoj – mi to dobro znamo iz švajcarskog iskustva dugog preko 200 godina. Kada govorimo o dobrom upravljanju mislimo na kvalitetnije i pravednije usluge za sve građane“, rekla je direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju pri ambasadi Švajcarske u Republici Srbiji, Ursula Lojbli.

Prema rečima nacionalne menadžerke programa Swiss PRO, Ane Nedeljković Belja, memorandum daje okvir saradnje, kroz koju će program uz podršku Vlade Švajacarske, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština raditi na građenju kapaciteta na lokalnom nivou kako bi se principi dobrog upravljanja primenjivali u svakodnevnom radu, kao i na osnaživanju postojećih lokalnih timova za dobro upravljanje. Dodaje i da će se posebno raditi na unapređenju eUprave, a konkretizacija dobrog upravljanja u praksi sprovešće se kroz pakete podrške opštinama kako bi se pokrenule reforme lokalnog upravljanja. Najavljuje i da će se nastaviti aktivnostima primene dobrog upravljanja u sprovođenju infrastrukturnih projekata.

Izvor: infokg.rs

Share

Povezani postovi