Društvo 

Obuka novinara za izveštavanje o zaštiti životne sredine

U ponedeljak, 30. septembra, u Vrnjačkoj Banji, počinje dvodnevni seminar „Lokalni mediji  i zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama“ koga, za novinare  iz  medija  sa teritorije Raškog upravnog okruga, organizuje Udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

Cilj seminara je da se novinari, medija iz pet gradova Raškog upravnog okruga, upoznaju sa postojećim  normativnim  i institucionalnim  okvirom   za saradnju javne uprave, civilnog  sektora i medija  u oblasti zaštite životne sredine.

Međusektorska i multidisciplinarna saradnja je osnovna pretpostavka za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava na unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine ali i za jačanje aktivizma građana, a posebno mladih, u ovoj  oblasti.

Uloga medija i novinara u tome je od višestrukog  i prvorazrednog značaja pa je, stoga, potreba, za usavršavanjem kako medijski  obrađivati  teme iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konstantna.

Novinari, polaznici seminara će, kroz interaktivna predavanja i trening (radionicu) vežbati  da, pri kreiranju budućih  medijskih sadržaja, primene nova znanja i veštine stečene na seminaru.

Sa polaznicima će raditi eminentni poznavaoci oblasti zaštite životne sredine iz Ministarstva zaštite životne sredine kao i stručnjaci za  saradnju javnog i civilnog sektora i komunikacije.

Share

Povezani postovi