Društvo Najčitanije 

Građani centralne Srbije sve zadovoljniji radom lokalnih administracija

Rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je u okviru programa Swiss PRO sproveo Cesid u pedeset gradova i opština centralne Srbije pokazuju da skoro svaki drugi stanovnik centralne Srbije smatra da lokalna samouprava vodi računa o građanima i pruža im usluge adekvatne njihovim potrebama.

Zabrinjavajući podatak je da trećina građana smatra da nisu dovoljno informisani o radu lokalne samouprave a još jedna trećina građana nema stav po tom pitanju jer retko dolaze u opštinsku ili gradsku upravu. Građani koji su u skorijem periodu imali kontakt sa lokalnom samoupravom bolje ocenjuju njen rad u odnosu na one koji nisu imali neposredno iskustvo.

“Generalno problemi koje građani navode su malo lošija infrastruktura u većini opština, ali treba imati u vidu da je ovo četvrti istraživački ciklus od 2010. godine i da se ispitanici menjaju, a kada uporedimo rezultate sa prethodnim ciklusima vidimo da postoji određeni napredak. To se vidi po tome što su građani generalno zadovoljniji time kako njihove Gradske uprave vode računa o njima,” ističe Ivo Čolović iz Cesida.

Istraživanje je sprovedeno na slučajno odabranom uzorku od 11300 ispitanika putem anketiranja, a rezultati su dostavljeni opštinskim i gradskim rukovodiocima u cilju budućeg unapređenja onih oblasti kojima su građani najmanje zadovoljni.

Ovogodišnje istraživanje pokazalo je da su građani centralne Srbije najviše zadovoljni dostupnošću mesta za kupovinu i nabavku a najmanje su zadovoljni omladinskom politikom i mogućnostima za mlade. Dosta je nezadovoljnih i stanjem u zdravstvu. Kada je u pitanju razvoj gradova i opština, 33% građana misli da je njihova budućnost u razvoju poljoprivrede a 13% građana smatra da bi najviše trebalo ulagati u oblast omladinske politike.

Kompletan rezultat istraživanja dostupan je na sajtu swisspro.org.rs

Share

Povezani postovi