Vi ste ovde
Društvo 

Više novca za zaštitu životne sredine

Budžetom grada Kraljeva za 2020. godinu, planirano je da se za oblast zaštite životne sredine izdvoji ukupno oko 192 miliona dinara, što je u odnosu na 2019. godinu, kada je u tu svrhu izdvojeno 136 miliona, povećanje za značajnih 56 miliona dinara.

Najviše novca i u 2020. godini planirano je za upravljanje otpadnim vodama, oko 134 miliona dinara, gde će se pored postojećih projekata finansirati i izrada tehničke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Šeovac i izradu kolektora “Žička reka/Bradulovac”.

Za upravljanje otpadom opredeljeno je 34 miliona dinara, od čega je 26 miliona dinara planirano za sanaciju gradske deponije.

Manje novca u 2020. godini dobiće jedino nevladine organizacije koje se bave ovom oblašću. Za njihove projekte opredeljeno je milion dinara, dok su prošle godine na raspolaganju imali 2,5 miliona dinara.

I ove godine primetno je neučestvovanje nevladinih organizacija iz oblasti životne sredine u procesu planiranja budžeta, a malo interesovanje je bilo i na javnoj raspravi o budžetu za 2020. godinu u kojoj su učestvovala samo dva građanina i jedan predstavnik nevladine organizacije.

Related posts