Region 

Kragujevac dobija podzemnu garažu

Skupština grada Kragujevca dala je saglasnost na projekat javno-privatnog partnerstva za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže.

Detaljnom analizom nekoliko lokacija, i sa urbanističkog i sa saobraćajnog aspekta, zaključeno je da je najbolja lokacija koja se nalazi na potezu između zgrade Grada i Robne kuće. Planirana je izgradnja podzemne garaže na dva nivoa sa oko 320 parking mesta.

”Rok koncesije je na 35 godina, sa koncesionom naknadom koja ne može biti niža od 5 odsto. I najvažnije, ono što želim da istaknem zbog javnosti, je da je objekat koji se dobija po modelu javno-privatnog partnerstva, imovina grada Kragujevca. Ovo je samo deo jedne šire priče, a to je rekonstrukcija centralne gradske zone koja se već sada odvija rekonstrukcijom fasada u najužem gradskom jezgru, najavljenom rekonstrukcijom Trga Radomir Putnik i izgradnjom ove garaže koja je zapravo i rekonstrukcija Trga slobode,” obrazložio je Vladimir Maksimović, član Gradskog veća Grada Kragujevca za komunalne delatnosti.

Izvor: infokg.rs

Share