Društvo 

Počela prijava štete u poplavama


KOMISIJA ZA PROCENU ŠTETE I POTREBA NAKON ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA izdala je sledeće saopštenje:

“Građani Kraljeva koji su pretrpeli štetu od elementarne nepogode – poplave, na stambenim objektima koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, tokom maja i juna 2023. godine, štetu mogu da prijave u periodu od 22.06.2023. godine do 07.07.2023. godine. Uslov za prijavu štete na stambenom objektu jeste da je u objekat ušla voda ili je objekat zahvaćen klizištem, usled čega je došlo do oštećenja (za pomoćne objekte i vikend kuće se ne vrši prijava štete). Prijave štete se podnose isključivo na šalteru 5 Gradske uprave grada Kraljeva, na adresi Trg Jovana Sarića 1, svakog radnog dana od 10:00 do 17:00 časova, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti: na šalteru, na portalu grada Kraljeva, na portalu Odeljenja za poslove civilne zaštite i u prostorijama Odeljenja.

Prijave upućene pre ili nakon propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, Komisija neće razmatrati. Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odeljenju za poslove civilne zaštite, lično, ili na broj telefona 036/33-11-99 svakog radnog dana od 07.00 do 09.30 i od 10.00 do 15.00 časova.”

Share

Povezani postovi