Građani pišu

Podelite sa nama vaše stavove, mišljenja, predloge i pitanja o bilo kojoj društvenoj temi od javnog interesa. Tekst, koji može da sadrži i fotografije, pošaljite na naš e-mail: redakcija@infoplus.rs

Share