Kultura Kulturno nasleđe 

“Okamenjena šuma”, lokalitet velikih turističkih potencijala

​U prethodne dve godine intenzivirana su naučna istraživanja “Okamenjene šume” u Mataruškoj banji. Lokalitet je označen kao izuzetno paleontološki i arheološki značajan i trenutno se nalazi u postupku dobijanja statusa zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra. ​Osim što predstavlja svojevrstan prirodni fenomen, gde je drvo starije od milion godina usled vulkanskih aktivnosti i dejstva silicijum dioksida, silifikovano i pretvoreno u opal, izuzetno je značajno što ovaj lokalitet predstavlja i jedinstveno arheološko nalazište. Utvrđeno je da je ovde postojao izrazito dug kontinuitet rudarenja opala i silifikovanog drveta, i da je “Okamenjena šuma”, poznata…

Share
Read More