Kulturno nasleđe 

Duhovno nasleđe

Na listi zaštićenih kulturnih dobara u Kraljevu nalazi se i nekoliko manastira i crkava, manastir Studenica i manastir Žiča, crkva Svete Trojice u Kraljevu, Gornja i Donja isposnica Svetog Save u Savovu i nekoliko manjih seoskih crkava, crkva brvnara u selu Cvetke sa grobom Jovana Kursule u porti, crkva brvnara u Vrbi, stara crkva u selu Vrh, crkva Svete Bogorodice u Dolcu, crkva Svetog Nikole u Paležu, crkva Nikoljača u Rudnom, crkva Bogojavljenja u Vrdilima, grobljanske crkve Svetog Aleksija u Milićima, Svete Katarine u Tadenju, Svetog Nikole u Tepečima i…

Share
Read More