Kultura Kulturno nasleđe Najčitanije 

Daleka prošlost Kraljeva

“U vreme miocena, pre 23 do 5,3 miliona godina, na području čačansko-kraljevačke kotline postojalo je jezero, koje je tada verovatno bilo najveće na Balkanu”, ističe Predrag Radović, kustos grupe za geologiju i biologiju Narodnog muzeja u Kraljevu. On pojašnjava da je to vreme kada su rasle bujne šume, kada je klima bila toplija i kada je na severu naše zemlje, i u većem delu Evrope, postojalo more koje se zvalo Paratetis. U šumama miocenske Evrope živele su brojne vrste krupnih surlaša, rođaka (ne i predaka) današnjih slonova. Najraniji surlaši su…

Share
Read More