Društvo Najčitanije 

”Praxis” o reformi javne uprave u Kraljevu

Kada je u pitanju transparentnost rada javne uprave, grad Kraljevo je među najtransparentnijim gradovima i opštinama u Srbiji, ali kako je transparentnost, kao i nulta korupcija, ideal koji se nikada u potpunosti ne može ostvariti prostora za napredak uvek ima. Nevladina organizacija Praxis istraživala je proces reforme javne uprave u Kraljevu i uputila predloge za unapređenje tog procesa. Jedan od predloga je da grad Kraljevo mora da obezbedi učešće građana u procesu donošenja odluka, odnosno opštih akata koje donose organi uprave. “U periodu od godinu dana grad je usvojio 399…

Share
Procitaj vise
Društvo 

Na jednom radnom mestu dva rukovodioca

Gradska uprava grada Kraljeva trenutno ima dva načelnika Odeljenja za upravljanje imovinom i informacionim tehnologijama i dva šefa Odseka za zaštitu životne sredine. Kom od dva načelnika i dva šefa, koji rade na istom radnom mestu, se obraćaju zaposleni i ko od njih zapravo rukovodi pomenutim organizacionim jedinicama, ne znamo, ali smo pokušali da saznamo kako je ta neobična situacija nastala. Zapravo, kako nam je pojašnjeno, sve je počelo smenom načelnika Gradske uprave grada Kraljeva Miloša Petrovića na sednici Gradskog veća, kada, u skladu sa propisima, funkciju načelnika Gradske uprave,…

Share
Procitaj vise