Kulturno nasleđe 

Privatne kuće, zaštićena kulturna dobra

Pored kuće Božića i kuće Markovića o kojima smo ranije pisali, na teritoriji grada Kraljeva postoji još nekoliko privatnih kuća koje su svojim načinom i osobenostima gradnje zaslužile da budu zaštićene kao nepokretna kulturna dobra. To su kuća Petrovića, Adžića kuća, Švapčića kuća, čardak Podgorac Igrutina u Tavniku i okućnica Slavka Radojičića u Lascu. Kuća Bogoljuba Petrovića, po zanimanju časovničara iz Kraljeva, podignuta je u periodu 1931/32. po ugledu na francuske rezidencijalne vile. Građena je u stilu ekletike, pravougaone je osnove sa prizemljem i potkrovljem (mansardom). U obradi fasade primetni…

Share
Read More