Društvo 

Selekcija otpada u Rasinskom okrugu

Kruševac, Aleksandrovac, Brus i Varvarin uskoro bi trebalo da dobiju kontejnere, kante i vozila za prikupljanje i prevoz mešovitog otpada. Postaviće se kontejneri za prikupljanje stakla, papira, kartona i pet ambalaže koji će biti nabavljeni kroz projekat “Razvoj sistema odvojenog prikupljanja otpada za reciklažu”. Projekat sa oko 250 hiljada EUR finansira nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a cilj je da se unapredi upravljanje komunalnim otpadom ali i da se stvore preduslovi da se u sektoru reciklaže zaposli određeni broj socijalno ugroženih stanovnika. Govoreći o značaju projekta, prenosi sajt…

Share
Procitaj vise