Društvo 

Pravdu traže u Strazburu

“Država je odgovorna celom svojom imovinom za neisplaćene zarade i dohotke radnicima državnih preduzeća u stečaju, a ne samo imovinom tih preduzeća,” ističe advokat iz Beograda Dragan Dolamić. On je bivšim radnicima Fabrike vagona Kraljevo, Autotransporta, Gibnjare, Papirprometa i Plastmetala pojasnio da, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zarada predstavlja ličnu imovinu svakog pojedinca i da svako ima pravo na pravičnu naknadu za rad i pravnu zaštitu u slučaju prestanka radnog odnosa. Prava radnika, kako naglašava, štiti i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, čija odluka je izvršna u…

Share
Read More