Društvo Najčitanije 

Paraćin gradi reciklažni centar i eko park

Izgradnja reciklažnog centra, usavršavanje sistema kišne kanalizacije, formiranje Eko parka, ali i čitavnog ekološkog sistema Paraćin 21 – samo su neke od stavki predviđene Izmenama plana detaljne regulacije Paraćina. Opština Paraćin ima deponiju za čvrst komunalni otpad, lociranu na desnoj obali Velike Morave, na oko 400 metara od rečnog toka i na oko 350 metara od reke Crnice, a u neposrednoj blizini kompleksa jezera Buljanka. Na smetlištu se, pored čvrstog komunalnog otpada, nekontrolisano odlaže i industrijski, biohazardni i drugi opasan otpad. Građani odlažu smeće bez prethodne pripreme terena, tj. izrade…

Share
Procitaj vise