Društvo 

Sindikat ukazuje na kršenje zakona

Sindikalna organizacija zaposlenih u organima grada Kraljeva smatra da je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu, Službi za budžetsku inspekciju i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva, koji je usvojen na sednici Gradskog veća 22. novembra, neosnovan i nezakonit, saopštio je predsednik te sindikalne organizacije Ivan Petrović. On pojašnjava da je prva greška napravljena kada je gradskim većnicima dva dana pre pomenute sednice dostavljen materijal o tačkama dnevnog reda, bez izjašnjenja ove sindikalne organizacije o pomenutom Pravilniku i dodaje da je…

Share
Read More