Društvo 

Sindikat ukazuje na kršenje zakona

Sindikalna organizacija zaposlenih u organima grada Kraljeva smatra da je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu, Službi za budžetsku inspekciju i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva, koji je usvojen na sednici Gradskog veća 22. novembra, neosnovan i nezakonit, saopštio je predsednik te sindikalne organizacije Ivan Petrović.

On pojašnjava da je prva greška napravljena kada je gradskim većnicima dva dana pre pomenute sednice dostavljen materijal o tačkama dnevnog reda, bez izjašnjenja ove sindikalne organizacije o pomenutom Pravilniku i dodaje da je on u ime sindikata prisustvovao sednici Veća i ukazao na nedostatke Pravilnika, ali je uprkos tome Veće usvojilo taj akt.

Drugi pravni prestup, po njegovom mišljenju, odnosi se na to što usvojeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta nije u skladu sa Uredbom o opisu radnih mesta i razvrstavanju službenika u lokalnoj samoupravi. Naime, Pravilnikom se ukidaju pojedina radna mesta čiji opis poslova treba da bude dodat drugim radnim mestima, a predlagač (sadašnji v. d. načelnika Gradske uprave) nije zatražio od neposrednih rukovodilaca da u prvoj fazi izrade Pravilnika sačine opis radnih mesta.

Predsednik Sindikalne organizacije zaposlenih u organima grada ističe da će podneti prijavu upravnoj inspekciji koja će utvrditi da li je ovaj akt osnovan ili ne.

“Verujem da će upravni inspektor predložiti da se navedeni akt ukine i donese nov,” smatra Petrović.

Inače, izrada pomenutog Pravilnika bila je neophodna zbog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva, kojom je u organima grada Kraljeva ukinuto šesnaest radnih mesta. Otpuštanja radnika zaposlenih na neodređeno vreme, međutim, nije bilo, jer u Gradskoj upravi grada Kraljeva u prethodnih pet godina nije primljen nijedan radnik na neodređeno vreme, a mnogi  zaposleni su u tom periodu otišli u penziju.

Share

Povezani postovi