Društvo 

Uspešna godina za Opštu bolnicu “Studenica”

Za nabavku medicinske opreme i renoviranje i adaptaciju prostorija, Opšta bolnica “Studenica” u Kraljevu, u 2017. godini utrošila je više od trideset miliona dinara. “13 870 000 dinara dobili smo iz Ministarstva zdravlja, iz budžeta Republike Srbije. Oko 6 000 000 dinara smo dobili u pregovorima sa dobavljačima i isporučiocima robe i oko 10 000 000 dinara direktno iz donacija, u vidu medicinske opreme i pratećih aparata,” ističe direktor Opšte bolnice “Studenica” dr Zoran Mrvić. On naglašava da su nakon dvadeset godina neinvestiranja, 2016. godine počela značajna ulaganja u renoviranje…

Share
Read More