Društvo 

Više novca za zaštitu životne sredine

Budžetom grada Kraljeva za 2020. godinu, planirano je da se za oblast zaštite životne sredine izdvoji ukupno oko 192 miliona dinara, što je u odnosu na 2019. godinu, kada je u tu svrhu izdvojeno 136 miliona, povećanje za značajnih 56 miliona dinara.

Najviše novca i u 2020. godini planirano je za upravljanje otpadnim vodama, oko 134 miliona dinara, gde će se pored postojećih projekata finansirati i izrada tehničke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Šeovac i izradu kolektora “Žička reka/Bradulovac”.

Za upravljanje otpadom opredeljeno je 34 miliona dinara, od čega je 26 miliona dinara planirano za sanaciju gradske deponije.

Manje novca u 2020. godini dobiće jedino nevladine organizacije koje se bave ovom oblašću. Za njihove projekte opredeljeno je milion dinara, dok su prošle godine na raspolaganju imali 2,5 miliona dinara.

I ove godine primetno je neučestvovanje nevladinih organizacija iz oblasti životne sredine u procesu planiranja budžeta, a malo interesovanje je bilo i na javnoj raspravi o budžetu za 2020. godinu u kojoj su učestvovala samo dva građanina i jedan predstavnik nevladine organizacije.

Share

Related posts