Društvo 

Sistematska deratizacija u Kraljevu

U Kraljevu je počela akcija sistematske deratizacije, koja nije sprovođena poslednjih dvadeset i pet godina. Prva lokacija koju su ekipe Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu i Zavoda za javno zdravlje tretirale je centralni gradski trg. “Tokom akcije postavićemo veliku količinu mamaka, između četiri i osam tona, što zavisi od brojnosti populacije glodara. Ta količina otrova biće dovoljna da svede njihovu populaciju na razumnu meru,” ističe epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu Vladan Šaponjić. “Ovde na centralnom gradskom trgu je čvorište kanalizacionih i telekomunikacijskih sistema. To je pogodna sredina za skrivanje…

Share
Procitaj vise