Privreda 

Budžet grada Kraljeva u 2017. godini

Pored neophodnog redovnog komunalnog održavanja grada i isplate zarada zaposlenima u gradskoj administraciji, grad Kraljevo planira da u 2017. godini budžetski novac utroši na podsticaje za razvoj poljoprivrede, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu, sufinansiranje javnog prevoza, zamenu živinih sijalica u sistemu javne rasvete štedljivim led sijalicama i realizaciju već započetih i nekoliko novih infrastrukturnih projekata

U 2017. godini Kraljevo bi, naplatom poreza i taksi, iznajmljivanjem i prodajom gradske imovine i donacijama, trebalo da prihoduje ukupno 3 milijarde 149 miliona dinara, pokazuje procena Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave Kraljeva. Kako na kraju 2016. godine grad nije utrošio sav budžetski novac koji je bio na raspolaganju, već je ostvaren suficit od 320 miliona dinara (taj novac se prenosi u ovu godinu) , gradski rukovodioci planiraju da za održavanje i razvoj Kraljeva u 2017. utroše 3 milijarde 397 miliona dinara. Odluku o budžetu grada u 2017. odbornici su usvojili na sednici Skupštine grada Kraljeva održanoj 28. decembra 2016. godine.
Pored novca koji je svake godine potreban za redovno komunalno održavanje grada i isplatu zarada i naknada zaposlenima i angažovanima u gradskoj administraciji, grad ove godine namerava da za pomoć socijalno ugroženima utroši 72 miliona dinara, za razvoj poljoprivrede 70 miliona i sufinansiranje gradskog javnog prevoza 65 miliona dinara. Planirano je i da se zamena živinih sijalica u sistemu javne rasvete štedljivim led sijalicama finansira sa 120 miliona dinara. Za nastavak radova na izgradnji zatvorenog bazena opredeljeno je 38 miliona dinara, a planirana je i rekonstrukcija trotoara u ulicama Vojvode Putnika i Dimitrija Tucovića, sanacija starog mosta preko Ibra sa ugradnjom vetrobrana, rekonstrukcija pasarele u blizini glavne autobuske stanice i završetak radova na izgradnji Spomen sobe.
Na sednici Skupštine grada članovi vladajućih odborničkih grupa istakli su da je budžet realan i dobro isplaniran dok su opozicioni odbornici naglasili da veoma liči na budžete prethodnih godina. Najčešće primedbe opozicije odnosile su se na izostanak subvencionisanja malih preduzeća u Kraljevu i smanjenje sredstava za razvoj poljoprivrede sa 90 miliona na 70 miliona dinara.

Share

Povezani postovi