Društvo 

Zaštita životne sredine jedan od ciljeva Šumarske škole u Kraljevu

Svest učenika o potrebi da se životna sredina štiti i čuva veoma je visoka, istakli su profesori Šumarske škole u Kraljevu koji su, u cilju obeležavanja Svetskog dana šuma, raspisali konkurs za literarne i likovne radove na temu “Šuma mi reče”.

Pristiglo je 615 radova iz šesnaest osnovnih i srednjih škola Raškog i Moravičkog okruga, a najboljima su uručene nagrade koje su, kako je rečeno “simbolične, ali od srca,” jer su sa mnogo rada i ljubavi proizvedene u ovoj školi. Reč je o sadnicama drveća, kućicama za ptice i predmetima od drveta koji su proizvedeni u školskoj radionici, od recikliranog materijala.

“Cilj nam je da podignemo svest o značaju šume, o tome koliko poboljšava životnu sredinu i ublažava klimatske ekstreme, kako topla leta, tako i hladne zime,” ističe direktor Šumarske škole Milan Mirković.

Nastavnica u ovoj školi Dragojla Ronjević naglašava da broj prispelih radova govori da je svest dece o zaštiti životne sredine veoma visoka.

Kada je u pitanju zaštita vodnih resursa nastavnik Ivan Macan, magistar za zaštitu i unapređivanje životne sredine, ističe da 80% otpadnih voda koje proizvodi ljudsko društvo se ne tretira, već neprečišćene ulaze u vodotoke, a zbog klimatskih promena neka izvorišta su smanjena, a neka su presušila.

On dodaje da prečišćivač otpadnih voda u Kraljevu radi samo delimično i da ga je potrebno izgraditi do kraja. Takođe smatra da grad treba da ima Vodoprivredni odsek koji bi se bavio problemima vodotokova otvorenog tipa, ali i kanalima, kanalizacijom i vodovodnim sistemima.

Šumarsku školu u Kraljevu, inače pohađa oko sedam stotina učenika, 60% njih su iz drugih gradova i opština, a ove godine u njoj  je prvi put formirano jedno odeljenje operatera za izradu nameštaja, koje nastavu pohađa po sistemu dualnog obrazovanja.

Share

Povezani postovi