Društvo 

Novi izgled portala “Ekovizije”

Jedino registrovano javno, eko glasilo, na teritoriji Raškog upravnog okruga, portal „Ekovizije“( www:ekovizije.com) čiji je izdavač udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ ima, od nedavno, novo ruho.

Zahvaljujući podršci Ministarstva zaštite životne sredine ovaj portal je pored novog izgleda dobio i nove sadržaje koji mu omogućavaju da, ubuduće, ostvari kvalitetniji, interaktivni, odnos sa njegovim posetiocima.

”Radeći na realizaciji projekta „Ekovizije-Mesto za dijalog“ uverili smo se da je komunikacija između delova javnih uprava koji se bave zaštitom životne sredine u lokalnim samoupravama na području Raškog upravniog okruga sa civilnim sektorom i lokalnim medijama sporadična i neisplanirana“, rekla je Danica Milović , diplomirani ekolog iz Kraljeva koja se, kroz sprovođenje projektnih aktivnosti, bavila dokumentima kreiranim, od pomenutih aktera, u oblasti zaštite životne sredine.

“Komunikacija u lokalnoj samoupravi treba za svoj cilj da ima i doprinos jačanju snage zajednice kroz jačanje znanja, a potom i svesti građana o problemima uzrokovanim njihovim (ne) postupanjem u oblasti zaštite životne sredine a toga, ako komunikacija nije osmišljena, kontinuirana i stalna, ne može biti. U opštinama i gradovima koji su u Raškom upravnom okrugu , ima 191 registrovano udruženje građana koje navodi zaštitu životne sredine kao polje dejstva u svojim aktima, ali tek njih dvadesetak ima realne aktivnosti i kakvu takvu komunikaciju sa lokalnim samoupravama. Upotpunimo li ovo i podacima da na istom prostoru radi 10 lokalnih televizija ,dvadesetak radio stanica , preko 40 registrovanih portala i dva nedeljna lista reklo bi se da je to značajna snaga za kvlitetnu komunikciju u funkciji većeg angažovanja institucionalnih aktera i građana u oblasti zaštite životne sredine, ali, na žalost, nije tako. Zbog toga i ono što možemo menjati ograničenim resursima, kojima inače raspolažemo, ne činimo, a konačni ishod je svima poznat kroz brojne probleme koje lokalne samouprave na teritoriji Raškog upravnog okruga imaju u oblasti zaštite životne sredine,od neselektiranja komunalnog i drugog otpada, preko neuređenih deponija, narušenog kvaliteta rečnih voda zbog izostajanja adekvatnog tretmana otpadnih voda, brojnih seoskih vodovoda bez adekvatne kontrole…. Zato smo, posle urađene analize stanja u oblasti komunikacija, omogućili da portal „Ekovizije“, delom svog sadržaja, postane i svojevrsna baza dokumenata koji nastaju kao rezultanta aktivnosti institucionalnih aktera u oblasti zaštite životne sredine a sve u cilju pospešivanja procesa komunikacije među akterima preventivnih i postupajućih aktivnosti na teritoriji Raškog upravnog okruga,” ističu članovi redakcije ovog portala.

Sadržaji sa portala Ekovizija“ dostupni su na Fejsbuku i Twiteru i mogu se deliti preko tih društvenih mreža.

Tekst i foto: ZN

Share

Povezani postovi