Privreda 

Region uspostavlja sistem finansijskog upravljanja i kontrole

U Kragujevcu je održana treća Regionalna konferencija “Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu” koja je okupila predstavnike gradskih i opštinskih uprava i njihovih ustanova iz osam upravnih okruga. Konferencija je organizovana u okviru Projekta Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2), u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija.

”Sistem finansijskog upravljanja i kontrole podrazumeva: utvrđivanje ciljeva za sve procese koji se odvijaju u jednoj organizaciji, zatim, utvrđivanje rizika koji mogu dovesti do nerealizacije tih ciljeva, kao i procedura za rad kojima se dalje utvrđuje jasna odgovornost ko šta radi i u kom roku,” ističe Sanja Tucaković, član Gradskog veća Grada Kragujevca za lokalnu samoupravu i dodaje da će u Kragujevcu sistem u potpunosti biti primenjen krajem godine.

Ivana Teodorović, ekspert projekta RELOF2, objasnila je da obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole imaju svi korisnici javnih sredstava – od državnih organa, preko lokalnih samouprava, do ustanova obrazovanja, kulture, sporta.

“Svesni smo da su oni vrlo često limitiranih kapaciteta i da im je u prethodnom periodu bilo teško da uspostave ovaj sistem, iako im je to zakonska obaveza od 2012. godine. Zato je Projekat RELOF2 i pripremio Priručnik i alat koji će u velikoj meri pomoći u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole,” ističe Teodorović.

Na konferenciji u Kragujevcu učestvovli su predstavnici lokalnih samouprava i indirektnih budžetskih korisnika sa područja osam upravnih okruga – Podunavski, Braničevski, Šumadijski, Pomoravski, Borski, Raški, Moravički i Rasinski.

Izvor: velikipark.com

 

Share

Povezani postovi