Društvo 

Nove socijalne mere u Kraljevu

Grad Kraljevo je dobio dvadeset dva miliona dinara namenskih sredstava Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Srbije. Jedan od uslova za korišćenje ovih sredstava je pronalaženje modusa za isplatu dela tog iznosa.  “Ono zašta smo se mi opredelili jeste donošenje Odluke o socijalnoj zaštiti koja predviđa osnivanje nove ustanove koja bi ova sredstva raspoređivala korisnicima socijalne zaštite. Mi nismo želeli, kao neki drugi gradovi, da ova sredstva raspodeljujemo putem javnog oglasa za dobijanje partnera, a da onda taj partner na osnovu kriterijuma koji su često zamagljeni raspodeljuje sredstva Vlade…

Share
Procitaj vise