Društvo 

Na jednom radnom mestu dva rukovodioca

Gradska uprava grada Kraljeva trenutno ima dva načelnika Odeljenja za upravljanje imovinom i informacionim tehnologijama i dva šefa Odseka za zaštitu životne sredine. Kom od dva načelnika i dva šefa, koji rade na istom radnom mestu, se obraćaju zaposleni i ko od njih zapravo rukovodi pomenutim organizacionim jedinicama, ne znamo, ali smo pokušali da saznamo kako je ta neobična situacija nastala.

Zapravo, kako nam je pojašnjeno, sve je počelo smenom načelnika Gradske uprave grada Kraljeva Miloša Petrovića na sednici Gradskog veća, kada, u skladu sa propisima, funkciju načelnika Gradske uprave, do izbora novog načelnika, preuzima njegova zamenica Jelena Bekčić Luković, koja zatim, u cilju poboljšanja efikasnosti rada Gradske uprave, donosi rešenja o premeštanju nekoliko rukovodioca na nova radna mesta, a na njihova radna mesta postavlja druga lica.

“Problem je nastao jer su doneta brzopleta rešenja o premeštanju zaposlenih na nova radna mesta. Postoje dva takva rešenja koja nisu dobro obrazložena, pa su zaposleni (načelnik Odeljenja za upravljanje imovinom i informacione tehnologije Zoran Radosavljević i šef Odseka za zaštitu životne sredine Ljiljana Jemuović) podneli žalbe. Žalbena komisija je zasedala i ukinula rešenja zamenice načelnika uprave i vratila ih na ponovno odlučivanje, tako da, do donošenja novih rešenja, imamo dva rukovodioca istog odeljenja i dva šefa istog odseka i to trenutno mora da bude tako da bi se zakonska procedura ispoštovala do kraja,” ističe predsednik Sindikalne organizacije zaposlenih u organima grada Kraljeva, Ivan Petrović.

Petrović pojašnjava da je trebalo sačekati da rešenja o premeštanju zaposlenih postanu konačna pa onda postaviti druga lica. Takođe, kako ističe, pojedini zaposleni su neosnovano premešteni sa višeg zvanja na niže, što novi Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama ne prepoznaje. On naglašava da zakon prepoznaje smanjenje zvanja samo kada se vodi disciplinski postupak i kada se utvrdi da je zaposleni povredio radne obaveze.

Predsednik Sindikalne organizacije zaposlenih u organima grada Kraljeva ističe i da je jedan član Žalbene komisije podneo ostavku, ali u skladu sa propisima mora da obavlja tu funkciju dok gradonačelnik i Gradsko veće ne izaberu novog. Žalbena komisija ima tri člana, od kojih dva moraju biti diplomirani pravnici, nezavisna je i samostalna u svom radu i rešava u drugom stepenu.

“Svakako jeste malo čudno što u odeljenjima trenutno imamo dva rukovodioca i dva šefa odseka, ali nadležni su uvideli koje su greške napravljene i mislim da će se to rešiti,” zaključuje Petrović.

Share

Povezani postovi