Društvo 

Reorganizovana Gradska uprava Kragujevca

Reorganizacijom Gradske uprave Kragujevca od 1. januara ove godine broj gradskih uprava je sa 13 smanjen na pet. Nova organizacija rada, prema rečima gradonačelnika Radomira Nikolića, rezultat je potrebe da se postigne maksimalna efikasnost i ekonomičnost u obavljanju poslova iz delokruga uprave, uz veći stepen kontrole i odgovornosti.

“Imali smo 13 uprava zbog toga što smo prepoznali brojne probleme u funkcionisanju Gradske uprave, pa smo hteli da u skladu sa tim problemima definišemo i timove ljudi koji će da ih reše. Problemi su rešeni i sada smo koncipirali upravu tako da se nova organizacija poklapa sa vrstom posla. Mi ovo odavno imamo u planu, ali je sada sazrelo i vreme je da se organizacija rada menja”, poručio je Nikolić.

Inače, Kadrovskim planom zaposlenih u stručnim službama i posebnim organizacijama, koji je stupio na snagu 1. januara, planirani broj zaposlenih u 2020. godini iznosi 566.

Share

Povezani postovi