Društvo 

Hiljadu manje nezaposlenih u Kraljevu

Broj nezaposlenih u Kraljevu je za hiljadu manji nego u 2018. godini, istakla je direktorka kraljevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Snežana Prelić. Na evidenciji nezaposlenih u Kraljevu trenutno je 10 045 lica, u Vrnjačkoj Banji 2691 i Raškoj 1926.

Nacionalna služba će i ove godine, zajedno sa gradom Kraljevom, nastaviti primenu aktivnih mera zapošljavanja, kako bi broj nezaposlenih i dalje bio u opadanju.

“Grad Kraljevo svake godine, pa i 2019. je predvideo deset miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja, uz sufinansiranje od šest miliona dinara od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Primenjene su tri mere: javni radovi, stručna praksa i podsticaji za samozapošljavanje. Možda će ove godine biti primenjena i četvrta mera, a to su direktne subvencije za nova radna mesta,” ističe zamenik grafonačelnika Kraljeva Vukman Rakočević. On pojašnjava da će realizacija tih mera početi nakon što Skupština grada Kraljeva u februaru bude usvojila nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu. I ove godine grad je opredelio isti iznos sredstava.

Pored ovih programa koje realizuje zajedno sa gradom Kraljevom, Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala u Kraljevu, svake godine samostalno sprovesti niz aktivnih mera zapošljavanja za koje se izdvaja značajan iznos novca. U 2019. godini za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u Kraljevu je utrošeno oko trideset miliona dinara i po tom osnovu zaposleno je 147 lica, za samozapošljavanje opredeljeno je dvadeset pet miliona i tako je zaposleno 123 građana, putem javnih radova, vrednih dvadeset šest miliona dinara, angažovano je 180 lica, za stručnu praksu kod poslodavaca je izdvojeno 22 miliona dinara a završilo ju je 107 lica, sproveden je i niz obuka za sticanje praktičnih znanja i za tržište rada, kao i obuke na zahtev poslodavca.

Prema rečima direktorke kraljevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje prioritet pri zapošljavanju ove godine imaće lica starija od pedeset godina, dugoročno nezaposleni, žene i lica sa niskim kvalifikacijama.

Share

Povezani postovi