Društvo Najčitanije 

”Praxis” o reformi javne uprave u Kraljevu

Kada je u pitanju transparentnost rada javne uprave, grad Kraljevo je među najtransparentnijim gradovima i opštinama u Srbiji, ali kako je transparentnost, kao i nulta korupcija, ideal koji se nikada u potpunosti ne može ostvariti prostora za napredak uvek ima. Nevladina organizacija Praxis istraživala je proces reforme javne uprave u Kraljevu i uputila predloge za unapređenje tog procesa. Jedan od predloga je da grad Kraljevo mora da obezbedi učešće građana u procesu donošenja odluka, odnosno opštih akata koje donose organi uprave. “U periodu od godinu dana grad je usvojio 399…

Share
Procitaj vise