Društvo Najčitanije 

”Praxis” o reformi javne uprave u Kraljevu

Kada je u pitanju transparentnost rada javne uprave, grad Kraljevo je među najtransparentnijim gradovima i opštinama u Srbiji, ali kako je transparentnost, kao i nulta korupcija, ideal koji se nikada u potpunosti ne može ostvariti prostora za napredak uvek ima.

Nevladina organizacija Praxis istraživala je proces reforme javne uprave u Kraljevu i uputila predloge za unapređenje tog procesa. Jedan od predloga je da grad Kraljevo mora da obezbedi učešće građana u procesu donošenja odluka, odnosno opštih akata koje donose organi uprave.

“U periodu od godinu dana grad je usvojio 399 akata i nijedan nije usvojen uz učešće javnosti. Suvišno je da govorimo o kriterijumima i modalitetima kada treba uključiti javnost, jer taj proces u Kraljevu ne postoji. To nam je potvrđeno i u odgovoru koji smo dobili od grada Kraljeva na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja,” ističe Marija Dražović, predstavnica ove nevladine organizacije u Kraljevu.

Ona naglašava da je grad obezbedio učešće javnosti kada je u pitanju izrada planskih dokumenata koji se donose u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i kada je u pitanju izrada strateških dokumenata, poput nedavno donetog Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije. To su, kako naglašava, primeri dobre prakse, dok je negativan primer donošenja opštih akata bez učešća javnosti, Odluka o ekološkim taksama koja je pala na Ustavnom sudu upravo zbog toga što građani nisu konsultovani pri njenom donošenju.

Zamenik načelnice Gradske uprave grada Kraljeva Dejan Ćajić, ističe međutim da, otkako on radi u Gradskoj upravi, a to je od januara ove godine, sve odluke se donose uz učešće građana.

“Građani su pozivani na javni uvid ili su pozivani preko mesnih zajednica da kažu šta ih muči i daju predloge šta treba ispraviti kako bi mi to kroz naše odluke upodobili,” ističe Ćajić i napominje da se od 2008. godine sve usvojene odluke objavljuju na sajtu grada.

On naglašava i da će zvanični sajt grada Kraljeva biti bolje urađen, odnosno da će biti otklonjeni uočeni nedostaci, kao i da će biti otklonjene tehničke greške u načinu na koji se odgovara na pitanja, zahteve ili pritužbe građana.

Marija Dražović iz nevladine organizacije Praxis u Kraljevu ističe da su iz Službe za upravljanje projektima i lokalno ekonomski razvoj grada Kraljeva dobili nekoliko ohrabrujućih odgovora.

“Radujemo se planiranom unapređenju sajta grada Kraljeva i konačnom objavljivanju Plana usvajanja akata, što je veoma važno. Planira se i “on line” praćenje sednica Skupštine grada što je takođe veliki iskorak u cilju transparentnosti,” zaključuje ona.

Važnu ulogu u doprinosu reformi javne uprave u Kraljevu imaju i mediji, ali se oni prema rečima naše sagovornice, nisu pojavili na prvoj konferenciji ove nevladine organizacije koja je održana u julu prošle godine, dok su ovu konferenciju ispratili jedino dopisništvo Radio televizije Srbije u Kraljevu, Rtv Kraljevo, Tv Melos i internet portal Info plus.

Share

Povezani postovi