Društvo 

Lokalne samouprave utvrđuju ekonomsku cenu predškolskog programa

Lokalne samuoprave će ubuduće utvrđivati ekonomsku cenu predškolskog programa i visinu svog učešća u troškovima, i to u rasponu do 80 odsto od ekonomske cene po detetu, utvrđeno je izmenama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koje je danas usvojila Skupština Srbije.

To rešenje je precizirano radi usklađivanja sa nedavno usvojenim novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Obaveze plaćanja izuzimaju se deca bez roditeljskog staranja , deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deca iz materijalo ugrožnih porodica.

Takođe, izmenama zakona omogućeno je da se vaspitno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama ostvaruje i na jezicima nacionalnih manjina, ali i dvojezično.

Precizirano je da se za pripadnike nacionalnih manjina rad u predškolskim ustanovama može organizovati na jeziku nacionalne manjine, a može i dvojezično – i na jeziku nacionalne manjine i na srpskom jeziku.

Deo ili ceo program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, može da se postvaruje i na stranom jeziku, odnosno dvojezično – na srpskom i na stranom jeziku, ili na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine.

Način i uslove ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada na stranom jeziku, odnosno dvojezično propsuje resorni ministar.

Izvor: politika.rs

Foto: Predškolska ustanova “Olga Jovičić Rita” Kraljevo

Share

Povezani postovi