Društvo 

Vazduh u Kraljevu jako zagađen

Odsek za zaštitu životne sredine i Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave u Kraljevu obaveštavaju građane da je u periodu od prvog do šesnaestog decembra u gradu Kraljevu bila prekoračena koncentracija PM10 čestica u vazduhu. Od petnaestog decembra, po indeksu kvaliteta vazduha, vazduh u Kraljevu, bio je u kategoriji- jako zagađen.

Građanima se preporučuje izbegavanje fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skraćivanje boravka na otvorenom i preusmeravanje obavljanja uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Preporuke se odnose na celokupnu populaciju, a posebno na osetljive grupe-starije osobe, decu i osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Merenje kvaliteta vazduha vrši Zavod za javno zdravlje Kraljevo koji je akreditovana ustanova za te poslove. Rezultati su dobijeni merenjem kvaliteta vazduha na mernom mestu Policijska uprava i objavljeni su na sajtu Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, na zvaničnom sajtu grada Kraljeva i prvi put su dostavljeni direktno i medijima.

O potrebi da nadležne ustanove i službe grada Kraljeva redovno obaveštavaju građane o kvalitetu vazduha bilo je reči na seminaru “Lokalni mediji i zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama koji je u Vrnjačkoj Banji organizovalo udruženje građana “Kraljevački razvojni centar”.

Pomoćnica ministra zaštite životne sredine Biljana Filipović Đušić istakla je tada da ne samo da postoji potreba, već su nadležne ustanove u lokalnim samoupravama i u zakonskoj obavezi da blagovremeno obaveštavaju građane o promenama kvaliteta vazduha i da izdaju stručne preporuke o merama koje treba preduzeti u takvim situacijama.

Ranije su se izveštaji o kvalitetu vazduha u Kraljevu usvajali, i eventualno saopštavali građanima, jednom mesečno, na sednicama Gradskog veća, a ovo je prvi put da se informacija dostavlja direktno svim medijima i objavljuje na sajtu grada Kraljeva neposredno nakon što je utvrđeno pogoršanje kvaliteta vazduha.

Pregledom sajtova Zavoda za javno zdravlje Kraljevo i zvaničnog sajta grada Kraljeva nismo mogli da pronađemo informacije o kvalitetu vazduha na dnevnom nivou, a poznato je da se merenja vrše svakodnevno, tako da su građani još uvek uskraćeni za informaciju o stanju vazduha nakon šesnaestog decembra. Ipak i ovakav način izveštavanja predstavlja veliki pomak u odnosu na raniju praksu i bilo bi dobro da se vremenom zaista ustali na dnevnom nivou, bar u kritičnom zimskom periodu.

Share

Related posts