Arheološko blago 

Lokalitet Bedem-mala arheološka priča na trasi Moravskog koridora

Arheološka istraživanja na trasi Moravskog koridora daju važan doprinos formiranju arheološke karte Srbije koja je opšti cilj nas arheologa, da jednog dana imamo jednu lepu, važnu i detaljnu kartu cele zemlje, kada je u pitanju arheologija kao nauka”, ističe Marin Bugar, kustos arheolog Narodnog muzeja u Kruševcu, i dodaje da su za formiranje arheološke karte vrlo važne arheološke priče kojih na trasi Moravskog koridora ima nekoliko. Jedna od njih je otkrivanje nekropole na lokalitetu Bedem u opštini Varvarin.

Nekropola je otkrivena na oko sto metara istočno od utvrđenja iz perioda rane Vizantije, iz vremena cara Justinijana, a to je šesti vek nove ere.

“ I nekropola odgovara tom periodu rane Vizantije. Vrlo je važna i uspeli smo da je sačuvamo i da jedan njen deo dislociramo. Preneta je u Arheološki institut u Beogradu na dalju naučnu obradu. U njoj smo pronašli 38 skeleta koji su takođe preneti da bi se nastavilo sa radovima na koridoru. Obrada tih skeleta, koja uključuje i DNK analize, će tek da usledi i tada ćemo moći da vidimo poreklo tih ljudi, da li pripadaju lokalnom stanovništvu ili su ovde bili doseljeni da bi bili u službi vojske i carstva,”
pojašnjava Marin.Obradom tih skeleta utvrdiće se i tačno datovanje nekropole, odnosno vreme kada je formirana.

“Sve su to male ali važne arheološke priče koje danas, uz modernu arheologiju i tehnologiju možemo da ispričamo,”
zaključuje Marin.

Share

Povezani postovi