Društvo 

Kragujevac prednjači u energetskoj efikasnosti

Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji je usvojio Program energetske efikasnosti, po metodologiji koju je preporučilo Ministarstvo rudarstva i energetike i na osnovu Zakona o efikasnom korišćenju energije. Dokument sadrži bilanse energetskih troškova na nivou grada i predloge mera na osnovu kojih je moguće ostvariti uštede. Izrada ovog programa poverena je Fakultetu inženjerskih nauka. Dokument sadrži bilanse energetskih troškova na nivou grada i predloge mera na osnovu kojih je moguće ostvariti uštede. U programu je dat energetski bilans svih javnih zgrada, javnog osvetljenja i javnog transporta gde je sračunata…

Share
Read More