Društvo 

Počela prijava štete u poplavama

KOMISIJA ZA PROCENU ŠTETE I POTREBA NAKON ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA izdala je sledeće saopštenje: “Građani Kraljeva koji su pretrpeli štetu od elementarne nepogode – poplave, na stambenim objektima koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, tokom maja i juna 2023. godine, štetu mogu da prijave u periodu od 22.06.2023. godine do 07.07.2023. godine. Uslov za prijavu štete na stambenom objektu jeste da je u objekat ušla voda ili je objekat zahvaćen klizištem, usled čega je došlo do oštećenja (za pomoćne objekte i vikend…

Share
Procitaj vise